Αρχική Υπηρεσίες Εφαρμογές (Αρθρόποδα - Τρωκτικά - Ερπετά - Πτηνά) Επικοινωνία

Θερμική Απεντόμωση
Οικολογική Αντιμετώπιση
Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών Οργανισμών (I.P.M)
Απολύμανση
Απόσμηση
Βιοεξυγίανση
Τεχνικός Εξοπλισμός

 
 

Υπηρεσίες

Θερμική Απεντόμωση Οικολογική Αντιμετώπιση Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών Οργανισμών (I.P.M)
Απόσμηση Βιοεξυγίανση Τεχνικός Εξοπλισμός